entelechy


 

 

 

 

Entelechy® is de weg die we kiezen om het volle leven waar te gaan maken.

Alles wat bij Dirk Cousaert gecreëerd wordt bevat entelechy®.
In de vluchtige wereld waarin wij leven trachten we om mensen te doen stilstaan bij wat waardevol is. Entelechy® is een levensvisie die zich op verschillende vlakken manifesteert. Het leert ons te genieten van imperfecties en maakt onze geest vrij van angsten die ons weerhouden ons doel te bereiken.
Ons bedrijf ademt lef. Dat kan je zien, maar vooral voelen. Entelechy® bestaat niet uit geschreven regels, maar is veeleer een gevoel.

Aristoteles lanceerde de term reeds een paar duizend jaar geleden waarmee hij de menselijke ziel benoemt als eerste werkelijkheid van het natuurlijke lichaam. Voor hem was entelechie de doeloorzaak; naast de stoffelijke oorzaak, de vormgevende oorzaak en de werkende oorzaak.

Dirk Cousaert geeft hier een eigen invulling aan.

De stoffelijke oorzaak

De stoffelijke oorzaak draait om de fysieke kracht van materialen.
Wij bewonderen de structuur, de hardheid, de oppervlaktes, de kleurschakeringen, de variatie van hout, staal en steen. De kleine natuurlijke imperfecties die net die perfecte bijdrage kunnen leveren aan de uitstraling van het object.
Daarom koesteren we ook de geschiedenis van de materialen waarmee we werken en waardoor we vaak werken met recuperatiematerialen die we een nieuw leven geven in onze creaties.

De vormgevende oorzaak 

De vormgevende oorzaak heeft te maken met het ontwerp waarin men materialen gebruikt om tot een sprekend geheel te komen. De uitdaging die we aangaan is de creatie van gedurfde concepten, onconventionele ruimtes en objecten. Door het combineren van verschillende materialen komen we tot een onverwacht harmonieus geheel.

De werkende oorzaak 

De werkende oorzaak is kracht die de wereld vormt, de energie die van levende wezens komt. Die kracht komt van onze vakmensen die voortdurend hun stielkennis ontwikkelen en hun eigen grenzen proberen te verleggen in hun dagelijkse werk. Wij koesteren die stielkennis, niet alleen de hedendaagse vakkennis, maar ook de technieken en methoden die ons door vakmensen uit het nabije en het verre verleden zijn doorgegeven.


Entelechy® is de energie die ontketend wordt wanneer deze drie krachten, elkaar ontmoeten in ons werk.
Inzicht